Obserwuj mnie na insta, zwiedzaj świat i wygrywaj :)niedziela, 16 lutego 2014

Konkurs Walentynkowy - Wygraj sukienkę od DIOLANI :)

Wszystkie dziewczyny zapraszam do konkursu Walentynkowego :) Szczegóły poniżej:)

https://www.facebook.com/krushyna


Konkurs na stronie Lifestyle z pasją :
Wyślij zdjęcie i pochwal się
swoją kreacją studniówkową
na e-mail:
krushyna.media@wp.pl
nieważne czy studniówka odbyła się w tym roku czy 10 lat temu;)
Zdjęcia umieścimy w galerii konkursowej, 
a zwycięzcę wybierzemy spośród zdjęć,
które otrzymały minimum 5 polubień.
Udanej zabawy :)


Nagroda w konkursie:
Sukienka firmy DIOLANI
o wartości 109 zł

Konkurs trwa od 14 do 28 lutego 2014
Podziel się ze znajomymi:)

Regulamin:

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Fanpage Lifestyle z Pasją - Katarzyna Jankowska zwana dalej "Organizatorem" razem z partnerem firmą DIOLANI [http://diolani.pl/]
2. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 14 lutego - 28 lutego 2014 roku na łamach strony w/w fanpage'u.
3. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego Uczestników.
4. Nagrody w konkursie stanowią: Markowa sukienka firmy DIOLANI

§2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikami konkursu mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające konto facebook oraz pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnią warunki jakie określa ten Regulamin.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu.
3. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
4. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym dane podane przez Uczestnika – w tym dane konieczne do identyfikacji uczestnika.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie wywiązanie się z umowy firm partnerskich konkursu.
7. Uczestnikami konkursu mogą zostać osoby będące "fanami" strony w/w na Facebooku.

§3 PRZEBIEG I WARUNKI KONKURSU
1. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez wysłanie pracy konkursowej tj zdjęcia swojej kreacji studniówkowej na e-mail organizatora: krushyna.media@wp.pl
2.Wysłanie swojej pracy równa się z akceptacją regulaminu i opublikowaniem swojej pracy w galerii konkursowej na profilu organizatora.
3. Do finalnego wyboru zaakceptowane zostaną zdjęcia, ktore mają minimum 5 polubień z nich organizatorzy wybiorą zwycięzcę
4.Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz
5. Wyniki zostana opublikowane na fanpage'u Lifestyle z pasją - Katarzyna Jankowska dnia 7 marca.
6. Organizator w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu na podstawie przesłanych prac odpowiadających tematowi konkursu wybierze 1 zwycięzce, którzy jego zdaniem najlepiej i najbardziej kreatywnie podeszli do zadania.
5. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu na fanpage'u i poinformowania o wygranej, zwycięzca zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną, na adres krushyna.media@wp.pl następujące informacje:
a) imię i nazwisko,
b) adres na terytorium Polski, na jaki ma zostać dostarczona nagroda
6. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ust.4 i 5 w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody.
7. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora pocztą na jego koszt w ciągu 30 dni od daty ukazania się wyników.
Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody. Nagroda powinna zostać odebrana przez zwycięzcę osobiście. Podczas  wydania nagrody na prośbę osoby wydającej nagrodę, jej odbiorca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja).

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za przesłanie nagród konkursowych przesyłką pocztową odpowiada Organizator. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za użycie nagród niezgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Wszelkie skargi i reklamacje związane z przebiegiem konkursu należy składać wyłącznie na piśmie raz z uzasadnieniem do Organizatora konkursu w terminie nie przekraczającym 7 dni - licząc od daty zakończenia konkursu (data stempla pocztowego).
3. Reklamacje, o których mowa w §4 punkt 2, Organizator rozpatrzy w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997.(t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).  Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Każdy Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu oraz rozliczenia nagrody
3. Uczestnik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

4 komentarze :

Dziękuję za każdy komentarz wnoszący coś w dyskusję. Na teksty typu: 'świetny blog, wpadnij do mnie, super u Ciebie obserwujemy?' nie odpowiadam! Komentarze reklamowe maskujące i prowadzące do innych stron będą bezwzględnie usuwane!

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości tekstów, zdjęć, grafik, materiałów video i innych zawartych na tej stronie w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej będącej własnością autora bez jego zgody zabronione.